YURTİÇİ TAŞIMACILIKTA SİGORTA PROSEDÜRÜ

Taşıyıcı, aşağıda yer alan maddeler çerçevesinde gözetim ve koruması altında bulunan kargodan sorumludur.

1-) GÖNDEREN taşıma irsaliyesinin ön yüzündeki  bölüme ilave bir kıymet beyan etmemişse, gönderisinin maksimum tazmin kıymetinin 10 TL – 200 TL limitleri içinde kaldığını peşinen kabul eder. Kıymeti bu limitleri aşan kargolarda GÖNDEREN, kargosunun kıymetini bildirmek ve bu kıymete ait, taşıyıcının son tarihli fiyat listesinde belirtilen ilave taşıma risk bedelini ödemek durumundadır. İlave taşıma risk bedelinin ödendiği hallerde taşıyıcının sorumluluğu beyan edilen kıymetle sınırlıdır. Beyan edilen kıymet, kargonun resmi kayıtlarda görülen gerçek değerini aşıyorsa kargonun kayıp tazmini için resmi kayıtlardaki gerçek değeri esas alınır. Kısmi hasar ve kayıp hallerinde hasar gören parça ağırlığı veya kayıp olan parça ağırlığı limitler içindeki ikame değeri üzerinden değerlendirme yapılır. 

2-) Alıcı kargoyu teslim aldığında, kargo hasarsız ve sağlam olarak teslim edilmiş sayılır. Kargonun hasarlı olması veya hasarlı olabileceği gerekçesiyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi durumunda kargo teslim edilmez. Hasarlı kargo veya hasarlı olduğu ileri sürülen kargo, taşıyıcının depolarında bekletilir (taşıyıcı depolama ücreti alma hakkını saklı tutar) GÖNDEREN’e haber verilerek gönderici talimatlarına göre hareket edilir. Hasarın resmi yollardan tespit edilmesinden sonra hasar gören parça ağırlığı esas alınarak kıymet beyan edilmemişse risk limitleri içinde, kıymet beyan edilmiş ve buna karşılık gelen taşıma risk bedeli ödenmişse beyan edilen kıymetin kanıtlanması şartıyla onarım bedeli veya onarımı mümkün değilse ikame bedeli tazmin için dikkate alınır. GÖNDEREN’in tazmin talebinin işleme konulabilmesi için, kargonun teslim edilmesi gereken tarihi takip eden 21 gün içerisinde, taşıyıcının kanuni adresine yazılı olarak başvurması gerekir. GÖNDEREN bu sürelerin aşımında taşıyıcıya karşı ileri sürülebilecek her türlü zarar ve tazminat talep hakkından feragat etmiş sayılır.

3-) Taşıyıcı, genel bir kurye taşıyıcısıdır. GÖNDEREN; işinin erbabı olduğu kabul edilir ve kargo ambalajının, kargo hizmetinin gerektirdiği sağlamlık, ölçü ve standartta olmasını temin ile yükümlüdür. Taşınması ve taşınma süresince korunması için özel sistemler, ambalajlar gerektiren ve gereği gibi ambalajlanmamış kargoların hasarlarından Taşıyıcı sorumlu değildir. Ambalajlama hatasından dolayı Taşıyıcının ve üçüncü şahısların görecekleri zararlardan GÖNDEREN sorumludur. GÖNDEREN ; eksik veya kusurlu ambalajlamadan kaynaklanan hasarlardan dolayı Taşıyıcıya kusur atfında bulunamaz ve herhangi bir tazminat talep edemez.

4-) GÖNDERENİN talimatıyla alıcısına teslim edilmiş bir kargonun tekrar geri getirilmesinde Taşıyıcı herhangi bir hasar ve tazmin riskine girmez. GÖNDEREN talimat vererek aldırdığı kargolarda bunu peşinen kabul eder. Son kullanıcıya daha önceden gönderilmiş ve teslim edilmiş bir kargonun son kullanıcının iade etmek istemesi dolayısıyla talimatla aldırılması durumunda bu gönderi 1 tl kıymetinde kabul edilecektir.

Tıkla Ara
×