HIZLIKURYE.COM K.V.K.K. Bilgilendirme

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

HIZLIKURYE.COM AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİ

Veri Sorumlusu: Hızlıkurye.com – Kuryep Kurye Hizmetleri Kargo Lojistik Yazılım Teknoloji Limited Şirketi / Sinanpaşa Mahallesi Şair Nedim Caddesi No:2 D:4 – Beşiktaş/İstanbul

Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden HIZLIKURYE.COM tarafından HIZLIKURYE.COM’ un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak www.Hızlıkurye.com sitesi Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşteriler  kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek ve bu bilgilendirme dahilinde Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşteriler için “Açık Rıza Beyanı” alınması amacıyla hazırlanmıştır.

HIZLIKURYE.COM nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla HIZLIKURYE.COM sahibi, çalışanı veya yetkilisi tarafından, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

HIZLIKURYE.COM ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://Hızlıkurye.com adresinde yer alan https://Hızlıkurye.com/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu sayfasından erişebilirsiniz.

Ayrıca, Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşteri olarak HIZLIKURYE.COM ’da, hizmetlerimizden yararlanmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendinizi daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerinizi daha yakından takip edebilmemiz amacıyla, internet sitemize Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşteri olurlarken ya da bilgi sağlarken veya internet sitemizi kullanırken; ad, soyad,telefon numarası e-posta, T.C. Kimlik numarası, adres, doğum bilgileri vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, paylaşacağınız veya paylaştığınız tüm kişisel verileri, çerezler (cookies – Bkz. Çerez Politikamız) aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil, internet sitesi ile KVKK md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızanız ile paylaştığınızı, bu verilerin kendinizi tanıtmak ve size daha iyi hizmet sunulabilmesi, başvuru veya yaptığınız veya yapacağınız şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilebilmeniz amacıyla bizzat talep ettiğinizi kabul etmektesiniz. Bunun yanı sıra internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 sayılı Kanun uyarınca trafik bilgilerinizin işleneceği dikkatinize sunulur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri;

HIZLIKURYE.COM tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;

 • HIZLIKURYE.COM tarafından https://Hızlıkurye.com uzantılı internet sitesi üzerinden sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • HIZLIKURYE.COM tarafından ifa edilen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • HIZLIKURYE.COM tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sunulması kapsamında;
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • HIZLIKURYE.COM tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası.
 • HIZLIKURYE.COM tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
 • Hizmetlerin ifa süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Hizmetin ifa edilmesinin sonrasında destek hizmetlerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi ve/veya icrası,
 • Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşterilere özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.
 • HIZLIKURYE.COM’ un ve HIZLIKURYE.COM ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
 • HIZLIKURYE.COM operasyonlarının güvenliğinin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinin temini,
 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ve saklanmasının sağlanması,
 • Yetkili kurum ve kuruluşlara yürürlükte bulunan ilgili kanunlar kaynaklı bilgi verilmesi,
 • HIZLIKURYE.COM tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve/veya icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icrası.
 • HIZLIKURYE.COM’ un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında;
 •  Hızlıkurye.com’ un iş ortakları ve/veya diğer tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • HIZLIKURYE.COM’ un web sitesinde Müşteri kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,
 • Kalite kontrolünün yapılması ve/veya hizmet kalitesinin artırılması,
 • Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için HIZLIKURYE.COM’ un Müşteri ile iletişime geçebilmesi,
 • HIZLIKURYE.COM tarafından Müşteri’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Müşteri’ye gönderiminin sağlanması,
 • Sipariş ve hizmet takibinin yapılması,
 • Alıcıya ürün/ürünlerin teslim edilmesi, gönderilmesi,
 • Bilgilendirme, ürün tanıtımı yapılması, Müşteri’lere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşteri’lerimizin bilgilendirilmesi,
 • Hizmet sonrası HIZLIKURYE.COM tarafından Müşteri’ye destek verilebilmesi,
 • HIZLIKURYE.COM, Müşteri memnuniyetini oluşturmak ve/veya arttırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürün ve hizmetler için, Müşteri’lerini haberdar edilmesi,
 • Müşteri’lere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • HIZLIKURYE.COM’ un web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,
 • HIZLIKURYE.COM’ un web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,
 • HIZLIKURYE.COM’ un web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,
 • HIZLIKURYE.COM’ un web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi, Kurye hizmet sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • HIZLIKURYE.COM’ un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, HIZLIKURYE.COM’ un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle ve amaçlarla (“Amaçlar”), KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili sair yasal düzenlemelerde yer alan Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan ürünlere ve alınan hizmetlere ilişkin bilgileri, ürünlere ve hizmetlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Hızlıkurye.com’ un siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

Hızlıkurye.com tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Hızlıkurye.com’un ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Hızlıkurye.com’un ve Hızlıkurye.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Hızlıkurye.com tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iştiraklerimize, ana hissedarına, doğrudan-dolaylı yurtiçi- yurtdışı iştiraklerine, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), iş ortakları, sunulan hizmet kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili birlikte çalışılan şirketler, telekomünikasyon şirketleri, elektronik haberleşme sektöründeki şirketler ve iş ortağımız olan diğer şirketler, bayileri veya tedarikçilere, hukuki, finansal, vergisel ve operasyonel danışmanlar, servis sağlayıcıları ve sigorta tedarikçileri de dahil tedarikçi ve/veya taşeron firmaları, telekomünikasyon ve elektronik haberleşme alanındaki iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışında yerleşik olan depolama, saklama, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız, veri tabanları, sunucu (server) barındırma hizmeti sağlayıcıları, veri merkezleri, bulut (cloud) platformları, denetçilerimiz, kurye ve sair taşıma şirketleri, müşavirleri, ve diğer üçüncü kişilerle, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelere; müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen Amaçlar ve sebepler doğrultusunda yurtiçi ve/veya yurtdışına gönderilebilecek veya transfer edilebilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

1. Kişisel verileriniz Hızlıkurye.com tarafından e-posta, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, Hızlıkurye.com’ un erişimine imkan verdiğiniz hesaplar üzerinden elektronik ortamda doğrudan Üye, kullanıcı, ziyaretçi, çevrimiçi ziyaretçi, müşteri, gönderen, alıcı, çalışan adayı, gönderen veya alıcı yakını, teslim alanlar, tedarikçi yetkilileri, kurumsal müşteri yetkilileri, potansiyel müşteri  ya da sair resmi kurumlar yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarımız veyahut hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

4. Hızlıkurye.com Tarafından Açık Rıza Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları
Hızlıkurye.com işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda ve bu kısımda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.

Hızlıkurye.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, adres bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Hızlıkurye.com tarafından e-posta ve web sitesi üzerinden anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Hızlıkurye.com iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, Hızlıkurye.com’un sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Hızlıkurye.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz ad-soyad, telefon numaranız, adresiniz vb. sizinle alakalı kullanıcı bilgilerinizi hizmetlerimizin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik kötü niyetli hareketlerin engellenmesi amacıyla ilgili kişiler ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu 11. Madde Kapsamındaki Hakları Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak Hızlıkurye.com’ a başvurduğunuzda;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek ve geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek için kimliğinizi açıklayıcı belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Hızlıkurye.com – Kuryep Kurye Hizmetleri Kargo Lojistik Yazılım Teknoloji Limited Şirketi / Sinanpaşa Mahallesi Şair Nedim Caddesi No:2 D:4 – Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, HIZLIKURYE.COM talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, HIZLIKURYE.COM, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. HIZLIKURYE.COM’ un gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgeleri ilgili yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz HIZLIKURYE.COM tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz HIZLIKURYE.COM tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

İŞBU MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ’NDE YER ALAN HUSUSLARLA ALAKALI OLARAK AÇIK RIZA VERMİŞ OLDUĞUNUZ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN, YUKARIDA AÇIKLANMIŞ OLAN AMAÇLARLA İŞLENMESİNE VE YUKARIDA BELİRTİLMİŞ OLAN KİŞİLERE AKTARILMASINA HİÇBİR ETKİ ALTINDA KALMADAN, MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ’Nİ DE OKUYARAK AÇIK RIZA VERDİĞİNİZİ KABUUL ETMİŞ BULUNUYORSUNUZ

GÖNDERİCİLER

ALICILAR

GÖNDERİCİ / ALICI YAKINLARI / TESLİM ALANLAR

ZİYARETÇİLER

ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLER

ÇALIŞAN ADAYLARI

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ

KURUMSAL MÜŞTERİ YETKİLİLERİ

POTANSİYEL MÜŞTERİLER

tebrikler !

indirim BÜLTEni'NE BAŞARIYLA ABONE OLDUNUZ.

Hızlıkurye.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bireysel Teklif Talebi Formu

Formu doldurduktan sonra Destek ekibimiz sizlerle iletişime geçecektir.

Başvuru Bilgileri
Hizmet Bilgileri
İletişim Bilgileri

Kurumsal Teklif Talebi Formu

Formu doldurduktan sonra Destek ekibimiz sizlerle iletişime geçecektir.

Firma Bilgileri
Hizmet Bilgileri
İletişim Bilgileri

Restoran Paket Servis Teklif Talebi Formu

Formu doldurduktan sonra Destek ekibimiz sizlerle iletişime geçecektir.

Restoran Bilgileri
Hizmet Bilgileri
İletişim Bilgileri

Hızlı Kurye Talep Oluştur

ÖN BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR🙏

Doldurduğunuz form sadece ön bilgilendirme amaçlıdır. İhtiyaç halinde formdaki bilgileriniz üzerinden sizlerle iletişime geçebiliriz.

Hızlıkurye.com'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Talebiniz başarıyla oluşturuldu🙏

Destek ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Hızlıkurye.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

0850 532 19 31
×